Esport i Gènere

Accions

a. Incorporar, visibilitzar i posar en valor els valors i les pràctiques associades tradicionalment a la cultura femenina a la imatge corporativa i a la cultura organitzativa del centre.

b. Visibilitzar les dones en els materials de difusió, així com en tots els canals de comunicació, amb un major nombre d’imatges femenines: lloc web, xarxes socials, diari de la facultat, vídeos promocionals, etc.

c. Seleccionar imatges d’homes i dones en què tant els uns com les altres practiquin una gran varietat d’activitats, intentant evitar aquelles activitats estereotipades.

d. Fomentar la presència d’imatges en què tant noies com nois siguin protagonistes de l’activitat que es desenvolupa, evitant la representació de les noies com a espectadores o en actitud passiva.

e. Excloure imatges sexualitzades de noies i nois.

f. Diversificar les imatges perquè reflecteixin les diferents sortides professionals i activitats formatives al llarg dels estudis: estudi, treball en equip, ús de les TIC, laboratori, etc.

g. Implantar una comunicació no sexista en tota la documentació interna i externa de la institució.

h. Diversificar els canals de difusió perquè noies i nois rebin la informació.

i. Crear un programa de «noies ambaixadores» en què noies universitàries formades en perspectiva de gènere facin difusió i donin a conèixer els estudis de CAFE als instituts.

j. Dur a terme activitats de promoció variades que mostrin la diversitat de continguts i sortides professionals dels estudis, evitant la focalització en les exigències físiques: salons d’ensenyament, promoció en els centres educatius, jornades de portes obertes, etc.

k. Equilibrar la participació de noies i nois en les activitats de promoció i difusió dels estudis.

l. Donar a conèixer el percentatge de nois i noies aptes en les proves d’aptitud personal del grau universitari, i desmitificar d’aquesta manera les proves, en cas que es duguin a terme

Darrera actualització: 19.04.2021 | 11:39
Darrera actualització: 19.04.2021 | 11:39