Serveis

 • Activitats esportives

  El Patronat Municipal d'Esports de Gelida programa un seguit d'activitats esportives per a totes totes les edats, per tal que adquireixin l’hàbit d’ocupar una part del seu temps de lleure fent una activitat físico-esportiva adequada a les seves possibilitats.

 • Biblioteca Jaume Vila i Pascual

  La biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida va ser inaugurada l’any 1988, fruit del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gelida. La biblioteca es troba situada a l’edifici del centre cultural.

 • Centre d’Interpretació del Castell

  El Centre d'Interpretació del Castell de Gelida és un espai d'atenció al visitant, construït aprofitant part de les estructures del castell del segle XIV. Dotat de dues plantes, disposa d'un espai d'informació, serveis, botiga i d'una exposició permanent sobre la història i significació del castell.

 • Club de feina

  Espai de consulta de recursos i eines per a cercar feina, per tal de realitzar una recerca autònoma però amb suport tècnic en cas necessari.

 • Compulsa de documents

  Es tracta d’una diligència que s’estén en una fotocòpia per fer constar que s’ha fet l’acarament i que és idèntica a l’original.
  Els documents que es poden compulsar són:
  - Documents que els particulars han de presentar a l’Ajuntament a través del registre d’entrada.
  - Documents de l’Ajuntament que els particulars volen tenir compulsats.
  - Documents de l’Ajuntament que els particulars volen presentar a altres administracions.
  Els documents privats i els d’altres administracions públiques que no s’hagin de lliurar a l’Ajuntament s’han de compulsar en una notaria o en l’entitat generadora de l’original.
  Cal aportar l’original i una fotocòpia.

 • Consum
  Cada dos mesos aproximadament ve l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor que aparca a la zona del mercat ambulant. L’oficina mòbil disposa d’un tècnic de Consum de la Diputació de Barcelona que atén els ciutadans en totes aquelles qüestions o dubtes relacionats amb l’àmbit dels drets dels consumidors: etiquetatge i garanties de productes; compra i lloguer d’habitatges; serveis bancaris; assegurances; compravenda de vehicles; serveis postvenda; compres fora d’establiment; serveis turístics, etc. Des de l’OAC, si algú vol presentar una reclamació, es trasllada la incidència o reclamació dels ciutadans a l’Àrea de Salut Pública i Consum. Model específic de comunicació de dades a enviar,subministrat des de l’OAC, que haurà de contenir les dades de la persona que reclama i de l’empresa o persona contra la qual es presenta reclamació. Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia, etiqueta, instruccions d’ús, etc.).
 • Mercats: Sol·licitud i gestió de parada

  El mercat ambulant de Gelida se celebra cada dilluns de les 8 a les 13.00 h. Es pot demanar d’instal·lar-hi una parada, petició que caldrà renovar anualment.

 • PIJ (Punt d'Informació Juvenil)

  Els objectius bàsics del Punt d’Informació Juvenil ( PIJ ) són informar i orientar als joves sobre tots els àmbits de la seva vida: ensenyament, treball, formació, participació ciutadana, lleure i associacionisme, turisme juvenil, programes de mobilitat europeus, etc.

 • Policia Local
  L’estructura organitzativa del cos respon als eixos d’actuació principals. Amb dependència directa de la Prefectura que s’ocupa de la gestió interna del cos i la planificació, de la gestió dels recursos humans i materials.
 • Punt TIC. Sala Gelid@

  Punt TIC amb 8 ordinadors d'accés públic i gratuït en horari de tardes de 16 a 20h tot l'any, mes de juliol de 10 a 14h. Agost tancat per vacances

 • Punt d'informació CIDEM

  La Xarxa de Punts d’Informació CIDEM (PIC) està formada per organismes intermedis que actuen com a aliats estratègics del CIDEM, dissenyant i executant la política d’innovació i apropant a les Pimes informació clau per a l’activitat empresarial. La xarxa PIC dissenya programes que s’ajusten a les necessitats del territori en el què actua i crea sinergies entre els integrants d’aquest teixit industrial. La xarxa PIC ofereix un servei personalitzat, gratuït i de qualitat acreditada amb la certificació amb la norma ISO 9001. Els serveis que ofereixen els PIC són: - Resoldre les consultes que plantegen les empreses i/o nous emprenedors. - Dissenyar i executar polítiques de promoció de la innovació: - Plans d’innovació. - Dinamització de clústers. - Projectes pilot per facilitar la incorporació per part de les empreses de noves tècniques avançades de gestió. - Desenvolupament de proves pilot sobre tecnologies emergents en el territori. - Foment de l’emprenedoria. - Accions de sensibilització sobre aspectes vinculats amb la innovació i la tecnologia.

 • Renovació de DNI

  La renovació del DNI es pot fer a les oficines municipals, ja que aproximadament un cop al mes ve una unitat ambulant.

 • SIL (Serveis per a la Integració Laboral)

  Programes d’inserció destinats a la integració laboral de les persones amb discapacitat.

 • SOIL (Servei d'Orientació i Insercio Laboral)

  Informació del mercat de treball (contractes, ocupacions...).

  Assessorament i informació per respondre a aquestes preguntes:

  • De què puc treballar?
  • Què necessito?
  • On puc anar a buscar feina?
  • Com fer o millorar el currículum?
  • Com fer les entrevistes?
  • On puc fer formació?
  • Quines tècniques puc utilitzar per trobar feina?
  • Borsa de treball en contacte amb les empreses de la zona
  • Informació d’ofertes de treball: OTG (INEM), premsa, oferta pública...
  • Inscriure’s a la Borsa de Treball

  Si voleu formar part de la base de dades de la Borsa de Treball Municipal per tal de consultar ofertes de feina, podeu demanar cita trucant per telèfon al 93 779 00 58 (OAC) o mail: gelida.ocupacio@diba.cat 

 • Serveis Socials

  Els serveis socials d’atenció primària constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquests, el més proper al ciutadà i als àmbits familiar i social. Tenen per objecte prestar atenció a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Gelida. Estan integrats per un equip multidisciplinar, format per una treballadora social, una educadora social i una treballadora familiar. Serveis: - Informació, orientació i assessorament. - Tramitació de serveis i prestacions. - Recepció i anàlisi de demandes. - Detecció i prevenció de situacions de risc o exclusió. - Tractament de suports a persones, famílies i grups de treball comunitari. - Derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. - Gestió del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD). Amb qui pots contactar? - Amb la treballadora social els dilluns (dia d’atenció de visites concertades), dimarts i dimecres (hores de treball intern). - Amb l’educadora social, dimarts i dimecres. - Es pot demanar cita prèvia a l’OAC

Darrera actualització: 19.01.2015 | 13:42
Darrera actualització: 19.01.2015 | 13:42