Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de Gelida és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com pels externs. La primera fase d’organització de l'Arxiu Municipal de Gelida es va fer entre els anys 2001 i 2002 (per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural) i des de 2005 forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona.

Serveis

- Consulta de fons

- Suport a la investigació

- Reprografia

- Assessorament a arxius d’entitats i associacions

Accés i consulta

Per poder consultar la documentació de l’arxiu municipal, cal:

  • Omplir una instància a l’OAC on constin les dades de qui fa la consulta i els documents que vol consultar i/o una breu explicació del tema d’interès o bé a la seu electrònica
  • Des de l’arxiu es contacta amb l’interessat per informar-lo que ja pot passar per les dependències de l’Ajuntament a consultar la documentació
  • Si la documentació consultada és per algun treball en concret, al finalitzar-lo s’agrairà que se’n lliuri una còpia a l’arxiu per tal que futurs investigadors no hagin de realitzar la mateixa feina així com per enriquir el fons de l’Arxiu Municipal
  • Tota activitat de recerca ha de respectar el dret a la privacitat de les dades personals
  • Si es reprodueix digitalment algun document, caldrà deixar-ne una còpia a l’arxiu

Horari:

De dilluns a divendres de 12:00 a 15:00h i a hores convingudes, a les oficines municipals

Consultes i informació: 93 779 00 58 Correu electrònic: gelida@diba.cat pujolsj@diba.ca

Fons documentals

L’arxiu municipal de Gelida conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. Els fons es poden consultar a la Comunitat de la Xarxa d’Arxius Municipal

Es pot consultar també l’Arxiu Municipal Digital on hi ha els fons que s’han digitalitzat, disponibles per a la consulta en línia

Darrera actualització: 23.07.2019 | 09:53
Darrera actualització: 23.07.2019 | 09:53