Pla d'equipaments culturals

El Pla d’equipaments culturals de Gelida és un document eminentment tècnic en el qual s’ha volgut comptar amb el Consell de Cultura, l’òrgan de participació de la cultura, i concretament en la seva Comissió de Patrimoni i Equipaments Culturals, com també altres entitats, representants polítics i tècnics. La metodologia, emprada per a l’elaboració del Pla, beu tant de l’anàlisi estadística de les dades quantitatives com de dades qualitatives generades en espais participatius.

Les dades quantitatives han estat obtingudes mitjançant:

  • La recerca de dades estadístiques sobre el municipi a través de diferents fonts: Institut Estadístic de Catalunya (Idescat), programa HERMES i altres serveis de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Gelida principalment.
  • El buidatge de la informació disponible (documents interns, POUM, programacions, webs vinculades al municipi, etc.).

Les dades qualitatives han estat obtingudes mitjançant:

  • Visites als equipaments i al territori.
  • Reunions, entrevistes i seminaris amb representants polítics, tècnics municipals, el Consell de Cultura i membres d’entitats.

Pots veure el pla d'equipaments a l'enllaç: Pla d'equipaments culturals

Darrera actualització: 17.09.2020 | 17:59
Darrera actualització: 17.09.2020 | 17:59