Compulsa de documents

Es tracta d’una diligència que s’estén en una fotocòpia per fer constar que s’ha fet l’acarament i que és idèntica a l’original.
Els documents que es poden compulsar són:
- Documents que els particulars han de presentar a l’Ajuntament a través del registre d’entrada.
- Documents de l’Ajuntament que els particulars volen tenir compulsats.
- Documents de l’Ajuntament que els particulars volen presentar a altres administracions.
Els documents privats i els d’altres administracions públiques que no s’hagin de lliurar a l’Ajuntament s’han de compulsar en una notaria o en l’entitat generadora de l’original.
Cal aportar l’original i una fotocòpia.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Adreça:

Per més informació i sol·licitud de tràmits a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC.

Darrera actualització: 20.03.2015 | 18:38