Serveis

Pàgina 1 de 2
 • Camp de futbol Activitats esportives d'estiu

  S’ofereixen cursos de natació per a joves i adults de més de 16 anys, de finals de juny a finals de juliol. També s’ofereixen cursets d’iniciació a la natació per a infants de 3 anys, en torns de dues setmanes, de finals de juny a finals de juliol.

 • Activitats esportives per a infants

  S’ofereixen activitats dirigides d’iniciació esportiva (psicomotricitat, preesport, gimnàstica, futbol, bàsquet i patinatge) adreçades a infants de 3 a 7 anys, entre els mesos de setembre a juny (les dates es concreten anualment)
  També s’ofereixen activitats dirigides de tecnificació esportiva en diferents disciplines, per a infants i joves de 8 a 15 anys, entre els mesos de setembre a juny (les dates es concreten anualment).
  Activitats físiques orientades a joves i adults a partir de 16 anys, de setembre a juliol (les dates es concreten anualment).
  El preu variarà segons activitat i tarifes vigents regulades per la Taxa per la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions anàlogues, així com per l’ús de les instal·lacions esportives.

 • Activitats esportives per a joves i adults

  Activitats físiques orientades a joves i adults a partir de 16 anys, de setembre a juliol (les dates es concreten anualment).

 • Activitats esportives puntuals de caràcter familiar

  Al llarg de l’any s’ofereixen activitats orientades a fomentar l’esport en família.

 • Arxiu municipal

  L’Arxiu Municipal de Gelida s’encarrega de gestionar, conservar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament de Gelida. L’Arxiu també gestiona, conserva, organitza i difon els fons documentals que algunes persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir a la conservació i difusió d’aquests documents.
  La documentació dipositada a l’Arxiu està a disposició de tots els ciutadans.
  L’accés als documents es fa garantint el respecte a les dades que afecten la intimitat de les persones.

 • Arxiu Municipal Arxiu municipal

  L’Arxiu Municipal de Gelida s’encarrega de gestionar, conservar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament de Gelida. L’Arxiu també gestiona, conserva, organitza i difon els fons documentals que algunes persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir a la conservació i difusió d’aquests documents. La documentació dipositada a l’Arxiu està a disposició de tots els ciutadans. L’accés als documents es fa garantint el respecte a les dades que afecten la intimitat de les persones.

 • Sala General Biblioteca Biblioteca Jaume Vila i Pascual

  La biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida va ser inaugurada l’any 1988, fruit del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gelida. La biblioteca es troba situada a l’edifici del centre cultural. L’espai té dues seccions: la d’adults a la planta baixa i la secció infantil a la segona planta. Aquesta compta amb espai per als petits lectors i un racó de pares. Serveis - Préstec de documents, de llibres, vídeos, DVD’s i música. - Punts de connexió gratuïta a Internet, presentant el carnet de la Biblioteca. - Préstec interbibliotecari. - Fons de col·lecció local. - Visites didàctiques per a estudiants. - Club de Lectura. Altres activitats La biblioteca ofereix diverses activitats per a poder-hi participar: les hores del conte per a infants (l’últim dissabte de cada mes), els tallers de contes per Nadal i l’estiu, xerrades, exposicions, presentacions de llibres, tallers de contes per a bebès, etc. Es convoquen concursos i premis; un certamen literari per a adults, La Passera i el premi TREC per als treballs de recerca de batxillerat de l’Institut de Gelida.

 • Centre d'Interpretació del Castell

  S’ofereixen diversos serveis culturals per donar a conèixer el patrimoni històric i natural de Gelida. Les activitats que podeu sol·licitar són informació turística de Gelida i comarca, visites comentades al castell i a l’exposició permanent del Centre, serveis didàctics per a centres docents i grups, itineraris per a conèixer el patrimoni de Gelida, com ara la ruta modernista, i activitats específiques: exposicions, concerts, Jornades de Cuina Medieval, Jornades Europees del Patrimoni, cursos...
  El preu depèn de l’activitat. Per a informació més detallada us podeu posar en contacte amb el Centre d’Interpretació.

 • Centre d’Interpretació del Castell
  S’ofereixen diversos serveis culturals per donar a conèixer el patrimoni històric i natural de Gelida. Les activitats que podeu sol·licitar són informació turística de Gelida i comarca, visites comentades al castell i a l’exposició permanent del Centre, serveis didàctics per a centres docents i grups, itineraris per a conèixer el patrimoni de Gelida, com ara la ruta modernista, i activitats específiques: exposicions, concerts, Jornades de Cuina Medieval, Jornades Europees del Patrimoni, cursos... El preu depèn de l’activitat. Per a informació més detallada us podeu posar en contacte amb el Centre d’Interpretació.
 • Club de feina
  Espai de consulta de recursos i eines per a cercar feina, per tal de realitzar una recerca autònoma però amb suport tècnic en cas necessari. També es recull informació sobre ofertes de feina, cursos de formació i reciclatge; a més de disposar de les noves tecnologies per a cercar feina. Què hi pots trobar? - Eines per a la recerca de feina (consulta d’ofertes i demandes, premsa especialitzada, models de currículums, internet). - Informació sobre el mercat de treball (tipus de contractació, llistat d’empreses, gremis i associacions empresarials). - Oferta formativa (formació reglada i no reglada, formació ocupacional, programes de garantia social, escoles taller, etc...)
 • Compulsa de documents

  Es tracta d’una diligència que s’estén en una fotocòpia per fer constar que s’ha fet l’acarament i que és idèntica a l’original.
  Els documents que es poden compulsar són:
  - Documents que els particulars han de presentar a l’Ajuntament a través del registre d’entrada.
  - Documents de l’Ajuntament que els particulars volen tenir compulsats.
  - Documents de l’Ajuntament que els particulars volen presentar a altres administracions.
  Els documents privats i els d’altres administracions públiques que no s’hagin de lliurar a l’Ajuntament s’han de compulsar en una notaria o en l’entitat generadora de l’original.
  Cal aportar l’original i una fotocòpia.

 • Consum
  Cada dos mesos aproximadament ve l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor que aparca a la zona del mercat ambulant. L’oficina mòbil disposa d’un tècnic de Consum de la Diputació de Barcelona que atén els ciutadans en totes aquelles qüestions o dubtes relacionats amb l’àmbit dels drets dels consumidors: etiquetatge i garanties de productes; compra i lloguer d’habitatges; serveis bancaris; assegurances; compravenda de vehicles; serveis postvenda; compres fora d’establiment; serveis turístics, etc. Des de l’OAC, si algú vol presentar una reclamació, es trasllada la incidència o reclamació dels ciutadans a l’Àrea de Salut Pública i Consum. Model específic de comunicació de dades a enviar,subministrat des de l’OAC, que haurà de contenir les dades de la persona que reclama i de l’empresa o persona contra la qual es presenta reclamació. Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia, etiqueta, instruccions d’ús, etc.).
 • Deixalleria

  Està ubicada a la carretera de Sant Llorenç, km 1’8, al polígon industrial La Ferreria (Unex)
  La deixalleria és un equipament on els gelidencs poden dipositar qualsevol tipus de residu (no orgànic), bé tòxic o perillós, bé que pugui ser reciclat de manera selectiva, possibilitant així que aquest pugui ser retornat, com a subproducte, al mercat industrial del reciclatge. Els serveis de la deixalleria estan destinats a l’ús de particulars, que en poden disposar gratuïtament.
  A la deixalleria s’hi poden dipositar: paper, cartó, envasos, fustes, voluminosos diversos, runes d’obres petites, vidre, ferralla, pneumàtics, olis minerals usats, piles, fluorescents, bombetes, bateries, electrodomèstics, residus informàtics, pintures i dissolvents, restes de poda, aerosols.
  A la deixalleria no s’hi poden dipositar: residus orgànics, residus industrials, residus barrejats, residus radioactius, extintors, bombones de gas, amiant.
  Horari de la deixalleria:
  de dilluns a dissabtes de 9 a 13h.
  i dilluns, dimecres i dissabte de 16:30 a 19:30h

 • DNI

  La renovació del DNI es pot fer a les oficines municipals, ja que aproximadament un cop al mes ve una unitat ambulant.
  La documentació específica per a cada cas és la següent:
  Primera expedició:
  - Certificat literal de naixement que es pot obtenir al
  - Registre Civil (vigència 3 mesos).
  - Dues fotografies.
  - Els menors d’edat han d’anar sempre acompanyats del pare, de la mare o del/de la tutor/a.
  Renovació:
  - El DNI caducat.
  - Dues fotografies.
  Canvi de domicili:
  - El DNI.
  - Declaració jurada (model subministrat).
  - Dues fotografies.
  DNI perdut:
  - Tres fotografies.
  DNI robat:
  - Fotocòpia de la denúncia de robatori (si es té).
  - Tres fotografies.
  Variació del nom o dels cognoms:
  - El DNI.
  - Una fotocòpia del document del Registre Civil (partida de naixement o llibre de família).
  - Dues fotografies.
  El preu és de 6,70 € (2007) per a primera expedició o renovació i de 12,10 € per a renovació per pèrdua. En el cas dels canvis de domicili o de robatori, és gratuït, si s’aporta còpia de la denúncia. Les tarifes es modifiquen cada any.
  El temps de tramitació és d’un mes aproximadament. Es pot recollir el nou DNI al mateix taulell de recepció de l’Ajuntament. Per recollir-lo, cal presentar el resguard.

 • Estiuviu i Setembreviu

  Activitats d’estiu ludicoesportives, amb natació, per a nois i noies de 4 a 15 anys, de finals de juny a finals de juliol, i si és possible fins a mig setembre.
  Cursets d’iniciació a la natació per a infants de 3 anys, en torns de dues setmanes, de finals de juny a finals de juliol.

Pàgina 1 de 2
Darrera actualització: 19.01.2015 | 13:42
Darrera actualització: 19.01.2015 | 13:42