Avís legal

L'Ajuntament Gelida manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l'Ajuntament Gelida no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999, 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

- Titularitat de la pàgina web

- Reproducció de continguts propis

- Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

- Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Titularitat de la pàgina web


- Domini: www.gelida.cat

- Titular: Ajuntament Gelida

- Adreça:{SITE_ADDRESS SITE_POSTALCODE} | Ajuntament Gelida

- Telèfon: 937790058

- Fax:

- Adreça electrònica: gelida@gelida.cat

- C.I.F.: P0809000C

- Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de continguts propis


La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

• a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.

• b) Citar sempre la font de la informació.

• c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel•lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel•lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament Gelida en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament Gelida i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions


Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament Gelida no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)


Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Condicions d'accés


L'accés al web de la Seu electrònica així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés és a la Seu electrònica és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés a la Seu electrònica no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

L'Ajuntament de Gelida no es fa càrrec de les irregularitats en els PC dels usuaris.

Condicions d'ús

L'Ajuntament de Gelida es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

D'acord amb allò que estableix l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

Responsabilitats de l'usuari

La persona usuària es compromet a:

  • Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis de la Seu electrònica.
  • Acceptar la utilització dels serveis de la Seu electrònica en les condicions establertes per l'Ajuntament de Gelida.
  • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercer.
  • S'abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplanta qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.
  • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los.
  • Informar immediatament a l'Ajuntament en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital i/o de la clau d'accés.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. I confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l'Ajuntament de Gelida com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
  • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.

A l'accedir a la Seu electrònica, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei
L'Ajuntament de Gelida no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

L'Ajuntament de Gelida es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

L'Ajuntament de Gelida no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l'Ajuntament de Gelida.

L'Ajuntament de Gelida no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L'Ajuntament de Gelida no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L'Ajuntament de Gelida no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. la responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

Ampliacions i modificacions del servei
El servei podrà incorporar progressivament noves prestacions que ampliïn l'operativa entre l'usuari i l'Ajuntament de Gelida. L'Ajuntament de Gelida es reserva el dret a modificar les condicions del servei i els procediments tècnics d'identificació i validació de les dades trameses, d'acord amb les noves necessitats.

Propietat intel·lectual
Són propietat de l'Ajuntament de Gelida o dels seus titulars legítims, tots els elements inclosos a la Seu electrònica: continguts, codis font, bases de dades, marques, logotips, imatges, dibuixos i qualsevol element susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable
Aquestes condicions d'accés i ús al servei es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques que els siguin d'aplicació.

Darrera actualització: 2.06.2022 | 18:04
Darrera actualització: 2.06.2022 | 18:04