Permís d'armes d'aire comprimit

Sol·licitud d’autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d’aire comprimit, d’airsoft i paintball ( 4a categoria) Tramitació de la targeta per a ús i tinença d’armes de quarta categoria: Descripció: Per a poder dur i usar les armes de la categoria 4ª (carabines i pistoles, de tir automàtic i de repetició; revòlvers de doble acció, accionats per aire o gas; carabines i pistoles, de només un tir, i revòlvers d’acció simple, accionat per aire o gas o armes lúdic-esportives*) fora del domicili, hauran d’estar documentades singularment mitjançant targetes d’armes, que les acompanyaran en tot cas. Les targetes d’armes seran concedides i retirades, si escau, pels Alcaldes dels municipis en que es trobin residint els sol·licitants, prèvia consideració de la conducta i antecedents dels mateixos. La seva validesa quedarà limitada als respectius termes municipals. Les targetes d’armes poden ser de dos tipus: Targeta d’armes tipus A: Carabines i pistoles de tir semiautomàtic, de repetició i revòlvers de doble acció, accionats per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes. S’inclouen armes lúdic-esportives* amb sistema de tir semiautomàtic o automàtic (categoria 4.1). Té un període de vigència de 5 anys Targeta d’armes tipus B: Carabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tret i revòlvers d’acció simple, accionats per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes. S’inclouen armes lúdic-esportives* accionades per molla o resort (categoria 4.2) Té una vigència permanent. Per tant el posseïdors d’aquestes hauran d’obtenir la targeta d’armes municipal. Armes lúdic esportives de paintball i airsoft En funció del projectil que disparin les armes d’ús lúdic-esportiu, es distingeix entre armes denominades d’airsoft i armes denominades de paintball. - Armes d’Airsoft: El projectil tindrà un pes no superior a 0,45 grams, el seu diàmetre màxim serà de 8 mil·límetres i l’energia cinètica que genera no serà superior a 3,5 juls. - Armes de Paintball: El projectil contindrà líquids o gels a dins, i el seu pes no podrà superar els 4 grams, el seu diàmetre màxim serà de 18 mil·límetres i l’energia cinètica que genera no serà superior a 16 juls. La persona interessada en tot cas haurà de portar l’arma a una armeria autoritzada, a fí d’encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu, que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud de la targeta d’armes, on constarà la marca, model, calibre, número d’encunyat, i si la mateixa és de categoria 4,1 o 4.2.

Quin cost té:

El tràmit és gratuït

Quan es dóna resposta:

El temps de tramitació és d'un mes, s'avisa telefònicament que poden recollir la targeta a les
oficines de la Policia Local. Silenci administratiu: Negatiu

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona empadronada a Gelida, que no tingui antecedents penals ni causa penal en curs, ni pendent, i que sigui major de 14 anys (amb autorització del pare/mare o tutor/a legal).
El tràmit de sol·licitud el pot fer qualsevol altra persona major d'edat que no sigui l'interessat, sempre i quan porti el DNI del sol·licitant i tota la documentació necessària signada per aquest.

Adreça:

Presencialment: a les oficines de la Policia Local.

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 12 - 08790 Gelida - Barcelona
Telèfon: 93 779 00 58
Adreça electrònica: gelida@gelida.cat
Lloc web: www.gelida.cat
Horari:  
De dilluns a dijous de 8 a 14.30 h. Divendres de 8 a 14 h. Dijous de setembre a juny de 16.30 a 18.30 h. Mesos de juliol i agost dijous a la tarda tancat (Es recomana sol·licitar CITA PRÈVIA per a qualsevol tràmit)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.03.2015 | 18:49