Tributs delegats a l'ORGT (Diputació Barcelona): Petició de la bonificació del 50% de la taxa de recollida d'escombraries en no superar l'import del salari mínim interprofessional. PARTICULARS

S’aplicarà una reducció de la taxa del 50% per la prestació del servei en habitatges, quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional.

Documentació necessària per acreditar que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional.

Fins 31 de gener

Més informació a la web de l’ORGT (http://orgt.diba.cat) i a l’ordenança Taxes de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

Quin cost té:

GRATUÏT

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Organisme Gestió Tributària - Oficina de gestió i recapcació Passatge Bastoners, 6 - 8 - 08790 Gelida - Barcelona Telèfon: 93 472 92 55 Fax: 93 411 78 87 Adreça electrònica: orgt.gelida@diba.cat

Darrera actualització: 09.01.2023 | 10:34