Actualització: Convocatòria Plans d'Ocupació per aquest 2022

Dimecres, 15 de juny de 2022 a les 00:00

Emmarcat dins del projecte "A Gelida, anem per feina", l'Ajuntament ha obert la convocatòria de nous plans d'ocupació destinats a persones del municipi que es troben a l'atur.

Actualització 30/06/2022:  Acta del tribunal qualificador de les entrevistes dels plans d'ocupació 2022
____________________________________________________________________________________________________________________________

Mitjançant aquest projecte es pretén fomentar la contractació de persones en situació d’atur del municipi, amb dificultats d’inserció laboral i en situació de risc d’exclusió social. 
 
Els Plans d’Ocupació estan finançats per la Diputació de Barcelona a través del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2020. 

OFERTA DE LLOCS DE TREBALL:

  • Peons

Places: 2
Durada del contracte : 7 mesos
Jornada setmanal: 37’5 hores/setmana

  • Oficial Primera

Places: 1
Durada del contracte : 7 mesos
Jornada setmanal: 37’5 hores/setmana

  • Peons

Places: 2
Durada del contracte : 3mesos
Jornada setmanal: 20 hores/setmana(divendres, dissabte i diumenge)

Sol·licituds:

Les persones que compleixin amb els requisits i vulguin participar en el procés de selecció hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament el full de sol·licitud de participació en el Pla d’Ocupació conjuntament amb la documentació requerida, a les Oficines de l’Ajuntament dins de l’horari d’Atenció al Ciutadà.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • Fotocòpia DNI/ NIE**
  • Currículum Vitae actualitzat amb fotografia
  • Fotocòpia full d’inscripció al SOC
  • Certificat integral del SEPE conforme percep o no algun tipus de prestaci
  • Fotocòpia vida laboral actualitzada (màxim 6 mesos anterior)
  • Fotocopia dels títols que acreditin la seva experiència formativa**
  • Carnet família monoparental o nombrosa **

** Les persones que s’hagin presentat en altres convocatòries no hauran de presentar la documentació que no hagi sofert variacions i que ja havia estat presentada amb anterioritat. Hauran de fer-ho constar en el full de sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds és fina al 8 de juny de 2022.

Consulta les bases a l'enllaç: BASES PLANS OCUPACIÓ 2022

 

Darrera actualització: 30.06.2022 | 18:01