Actualització (26/07/2021): Nous Plans d'Ocupació per aquest 2021

Dilluns, 26 de juliol de 2021 a les 00:00

L'Ajuntament ha obert la convocatòria d'un pla d'ocupació destinat a persones que es troben a l'atur.

Actualització 26/07/2021: Llistat provisional convocatòria de plans d'ocupació

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos provisionals

___________________________________________________________

En aquest sentit, s'ha creat una convocatòria per a seleccionar 4 treballadors/es per a la realització de diverses tasques a la Brigada de Serveis Municipals.

Mitjançant aquest projecte es pretén fomentar la contractació de persones en situació d’atur, amb dificultats d’inserció laboral i en situació de risc d’exclusió social. 
 
Els Plans d’Ocupació estan finançats per la Diputació de Barcelona a través del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2021. 

Peó d’obres a la Brigada Municipal

Places: 4

Amb el següent detall:

4 peons amb una durada contractual de 5 mesos (1 d’agost 2021 –31 de desembre de 2021), amb una jornada de treball de 37’5hores/ setmana. La especial configuració d’aquests llocs de treball implica que la jornada de treball podrà ser distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de mati, tarda o nit, en funció de les necessitats que determini el Cap de la Brigada Municipal de Serveis. De forma rotatòria cada treballador prestarà els seus serveis durant el cap de setmana, ajustant-se la seva jornada de treball setmanal a aquesta circumstància.

Sol·licituds:

Les persones que compleixin amb els requisits i vulguin participar en el procés de selecció hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament el full de sol·licitud de participació en el Pla d’Ocupació conjuntament amb la documentació requerida, a les Oficines de l’Ajuntament dins de l’horari d’Atenció al Ciutadà. El termini de presentació serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les bases al tauler d’anuncis i a la web municipal.

El termini per presentar les sol·licituds és del dimecres 14 de juliol al divendres 23 de juliol de 2021.

Consulta les bases a l'enllaç: BASES PLANS OCUPACIÓ 2021

 

Darrera actualització: 26.07.2021 | 11:49