PREMIS TREC 2024

Els premis TREC volen incentivar i donar a conèixer els millors treballs de recerca de batxillerat. Aquest certamen vol incidir en diferents aspectes com fomentar la investigació local entre els més joves i reconèixer l'esforç que fan les i els estudiants procurant també reforçar els vincles amb les institucions i els Centres d'Ensenyament Secundari.

CATEGORIES I PREMIS


És requisit indispensable en les dues categories dels Premis TREC haver presentat el treball de recerca durant el curs acadèmic 2023-2024. Els treballs han d'estar seleccionats prèviament pel centre de secundària on l'estudiant està matriculat, essent la nota de tall un 9. L'estudiant haurà d'indicar la categoria o les categories a les quals participa.

  • Categoria Trec Gelida. Aquesta categoria està dotada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Gelida. Hi poden participar tots els treballs que tractin sobre Gelida i per extensió el seu entorn. Es dirigeix a alumnes de segon de batxillerat que hagin presentat el seu treball de recerca en qualsevol centre educatiu de Catalunya. S'estableix un únic premi de 400 euros.
  • Categoria Premi AMPA Institut Gelida. Aquesta categoria compta amb la dotació de l'AMPA de l'Institut Gelida. Es dirigeix exclusivament a alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Gelida. Hi poden participar treballs en qualsevol àmbit. S'estableixen dos premis. Un premi dotat amb 300 euros (1r premi) i un altre amb 200 euros (2n premi).

Mencions: un diploma a tots els treballs finalistes

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS


Els treballs es lliuraran, sota pseudònim. Ni a la portada, ni al full d’agraïments, ni en cap punt del cos del treball no hi ha d’aparèixer el nom de l’autor/a, ni del tutor/a, ni del centre.

Les persones interessades a presentar el seu treball han d’enviar-lo en format electrònic —la memòria escrita, en PDF— al correu electrònic gelida.educacio@gelida.cat. S’hi han d’indicar:

  • les dades bàsiques de l’autor o autora (nom i cognoms, DNI, adreça, número de telèfon, adreça electrònica) curs, i el centre d’ensenyament on estudia, amb l’adreça, i el nom del professor o professora que hagi tutoritzat el treball.
  • La categoria o categories a les quals es presenta.

El termini de presentació de propostes és el dia DILLUNS 18 de març de 2024.

En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

Un cop verificat el compliment dels aspectes formals (adequació als àmbits temàtics, estructura, presentació, redacció i correcció lingüística), els criteris aplicats per a l’avaluació seran:

L’enfocament del tema i la correspondència entre els plantejaments inicials, els objectius i les conclusions.

  • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure’n dades.
  • La capacitat de síntesi i de valoració crítica.
  • La creativitat i l’originalitat del treball.
Darrera actualització: 23.02.2024 | 13:46
Darrera actualització: 23.02.2024 | 13:46