Gestió d'Espais Municipals

PETICIÓ D'USOS D'ESPAIS MUNICIPALS


Amb motiu de la implementació de la Tramitació electrònica d'expedients que l'Ajuntament està portant a terme per acompliment de la legislació vigent us informem que les peticions d'usos d'Espais Municipals per part de les Entitats s'hauran de portar a terme per mitjà del servei d'Instàncies Electròniques a través de la SEU-e de l'Ajuntament.

Protocols per a la reserva d'espais municipals:

 1. Sol·licitar l'espai mitjançant Instància electrònica (veure model instància entitats).
 2. Confirmació instància per notificació electrònica.
 3. Firma de Condicions Espais i préstec de claus.
 4. Tornar claus al CIC en horari d'atenció al públic o a la bústia.
 5. Revisió neteja, si s'escau reclamació.

El vincle directe per accedir a l'instància electrònica és:

Accedeix a la instància reserva d'espais municipals

Les reserves d'espais perquè puguin ser tramitades de forma adient hauran de fer-se amb un  termini de 7 dies hàbils (laborables).

L'ús dels espais està subjecte al pagament de les tarifes vigents, així com el compromís a fer un ús adequat de l’espai, assumint la normativa establerta d’ús i funcionament dels espais municipals de Gelida. Segons l'ORDENANÇA FISCAL, l'ocupació d'espais municipals està gravat per unes taxes de les quals les Entitats i Grups de Persones que siguin en el Registre d'Entitats gaudiran d'una bonificació del 100% de la taxa.

Condicions del bon ús dels espais públics


 • Cap entitat pot desplaçar una altra entitat un cop estigui feta la reserva i confirmada per l'Ajuntament.
   
 • Les entitats tenen tres representants que són els que contactaran amb l'Ajuntament per sol·licitar espais i aniran a buscar les claus (preferentment qui ha fet la reserva per instància). En cas d'excepcionalitat s'ha d'especificar a la instància nom complet i DNI de la persona que passarà a buscar les claus.
   
 • Un cop efectuada la reserva d'un espai (confirmada aquesta per l'Ajuntament) l'entitat és la responsable de l'Espai i no pot passar aquesta reserva a un altra entitat sense autorització de l'Ajuntament.
   
 • Quan una entitat ocupa un espai que té reservat si hi ha desperfectes i/o brutícia abans d'ocupar-lo haurà de notificar-ho al servei de l'Ajuntament si no assumirà ella la responsabilitat.
   
 • Les entitats que facin un mal ús dels Espais Municipals hauran d'assumir la responsabilitat econòmica que derivi del mal ús. En cas de reincidència, se li requisarà la fiança dipositada. Els reincidents seran valorats per la Comissió d'Entitats.

Consulta la disponibilitat en el calendari d'espais municipals


Darrera actualització: 22.11.2019 | 08:54
Darrera actualització: 22.11.2019 | 08:54