231227_Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal de Gelida per a la regulació de les instal·lacions d’energies renovables en el sòl no urbanitzable

Dimecres, 27 de desembre de 2023 a les 00:00

Aquesta Modificació Puntual regula en el sòl no urbanitzable l’ús consistent en instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables (eòlica, fotovoltaica i altres) en el planejament urbanístic local, davant la necessitat justificada de contribuir a l’assoliment dels objectius fixats per la Llei del canvi climàtic, però també tenint en compte criteris ambientals, urbanístics i paisatgístics per a preservar la identitat i els valors més rellevants del terme municipal.

Darrera actualització: 28.12.2023 | 17:22