Tributs delegats a l'ORGT (Diputació Barcelona): Petició de la bonificació del 25% de la taxa de recollida d'escombraries per ús de la deixalleria municipal. EMPRESES I COMERÇOS

Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la taxa els contribuents que acreditin haver fet ús de la deixalleria municipal (almenys 24 vegades durant l’exercici anterior).

Presentar la targeta de la deixalleria completada amb els segells d'ús de la deixalleria durant l'any anterior

Fins 31 de gener

Més informació a la web de l’ORGT (http://orgt.diba.cat) i a l’ordenança Taxes de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

Quin cost té:

GRATUÏT

Qui pot sol·licitar-ho:

Empreses i Comerços.

Adreça:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 16.03.2015 | 18:21