Tributs delegats a l'ORGT (Diputació Barcelona): Impost sobre l’increment del valor dels terrenys (plusvàlues)

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Organisme Gestió Tributària - Oficina de gestió i recapcació Passatge Bastoners, 6 - 8 - 08790 Gelida - Barcelona Telèfon: 93 472 92 55 Fax: 93 411 78 87 Adreça electrònica: orgt.gelida@diba.cat

Darrera actualització: 9.01.2023 | 10:42