PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ BÀSICA DEL PAc-51

Dijous, 30 de juny de 2016 a les 11:32

El Projecte de reparcel·lació té per objecte repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística, regularitzar les finques per a adaptar la seva configuració a les exigències del planejament, situar en zones aptes per a l’edificació l’aprofitament establert pel planejament urbanístic i determinar les quotes d’urbanització.

Darrera actualització: 30.06.2016 | 11:40