230327_Aprovació de la suspensió de la tramitació de llicències en l’àmbit de la Modificació Puntual del POUM per la implantació d’energies renovables en el sòl no urbanitzable

Dilluns, 27 de març de 2023
Darrera actualització: 27.03.2023 | 14:21