Publicitat per al programa de Festa Major 2019

Dimarts, 7 de maig de 2019 a les 00:00

Un any més posem en marxa l’engranatge d’edició del nostrat Programa de Festa Major. Oferim la possibilitat de tenir un espai publicitari en aquest Programa de Festa Major de Gelida 2019 i destacar-vos que enguany volem destinar un esforç especial en potenciar l’apartat de la publicitat, perquè, sens dubte, els comerciants sou un element clau en la dinamització del municipi i volem que això també quedi reflectit en aquest Programa.

Per tal de facilitar que les tasques de maquetació es facin el més efectivament possible i que el resultat tingui el màxim de qualitat, necessitem que ens feu arribar la resposta i el material el més aviat possible, no més tard del 7 de juny.

El pagament de la quantitat de la publicació s’ha d’efectuar mitjançant el document d’ingrés que es facilitarà als anunciants per correu electrònic o en el seu defecte per correu ordinari, en el termini que s’indiqui en el mateix. A fi i efecte que els interessats puguin fer el pagament ens caldrà que ens facilitin les dades fiscals.
Un cop editat el llibre, se li farà arribar un exemplar al seu establiment. Si hi hagués una errada en l’anunci publicat, se li serà retornat l’import abonat.

Per a qualsevol dubte o aclariment aderceu-vos al Centre d’Iniciatives Culturals:
Telèfon: 93 779 22 15
Horari: de 16.00 a 20.00 h (Júlia García)
Correu electrònic: gelida.cic@diba.cat.

Darrera actualització: 09.05.2019 | 13:24