INGENIUM, Enginyeria & Consultoria

Llicencia d’obertura de locals, Certificats de instal·lacions, butlletins, certificats energètics, direccions facultatives, coordinador de seguretat, disseny industrial (2D / 3D), confecció de planells, homologacions de productes (certificació), etc.

Nom de contacte: Eduard Espejo
Telèfon: 613078708
Adreça electrònica: eduard.espejo@ebcn.cat
Darrera actualització: 19.09.2022 | 13:38