Reunió comissió operativa del PEE GELIDA

Divendres, 17 de de juny de 2022 a les 00:00

Es reuneix el PEE GELIDA (Pla Educatiu de Gelida) per tal de fer avaluació de les actuacions dutes a terme durant el curs 2021-2022

Aquest dijous, 16 de juny, s’ha reunit a l’escorxador la comissió operativa del PEE GELIDA (Pla Educatiu de Gelida) per tal de fer avaluació de les actuacions dutes a terme durant el curs 2021-2022. Aquesta comissió acull tota la comunitat educativa: centres educatius (llars, escoles i Institut), associacions de famílies d’alumnat i agents educatius d’àrees com serveis socials, cultura i ocupació.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa els Plans Educatius d’Entorn com una resposta integral i comunitària per contribuir a la formació global dels nous ciutadans i les noves ciutadanes del segle XXI i Gelida en forma part des del 2006.

El Departament d’Educació vol potenciar totes aquelles iniciatives i facilitar l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, per tal d’incrementar l’èxit escolar i reduir desigualtats entre col·lectius.

En aquest sentit, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, planteja els Plans Educatius d’Entorn per donar suport institucional i aportar els mitjans necessaris a aquelles experiències encaminades a assegurar la continuïtat i la coherència educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves, impulsant l’equitat educativa, l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural com a elements facilitadors de la cohesió social.

El punt de partida d’un Pla Educatiu d’Entorn sorgeix de les iniciatives locals que condueixen a un procés de constitució de xarxes de treball cooperatiu entre els agents educatius d’un territori determinat

Darrera actualització: 20.06.2022 | 10:14