Ple extraordinari 8 de novembre

Dissabte, 5 de novembre de 2022 a les 00:00

El proper dimarts 8 de novembre a l'Ajuntament de Gelida Ple extraordinari celebrat a la Sala de Plens Municipal.

ORDRE DEL DIA1.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 519/2022 de 24 d'octubre d'adhesió al codi ètic de la Generalitat de Catalunya
2.- Aprovació de la modificació de crèdit 11/2022
3.- Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança de l'impost sobre bens immobles per l'exercici 2023
4.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
5.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pel control posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques per l'exercici 2023
6.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
7.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajuts a unitats familiars per l'assistència a les llars d'infants de Gelida per l'exercici 2023
8.- Aprovació provisional de l'ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública
9.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de Gestió. Liquidació, Inspecció i Recaptació per l'exercici 2023
10.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de l'IAE per l'exercici 2023
11.- Aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per l'exercici 2023
12.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per l'exercici 2023
13.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb vetlladors, taules, cadires i atraccions amb finalitat lucrativa
14.- Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Gelida formulada pel Sr. Santiago Gracian Sitjà

El ple serà a les 20 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Gelida.

El podreu seguir en directe per Ràdio Gelida, a la 107.6fm i www.radiogelida.cat, o pel canal de Youtube de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 07.11.2022 | 09:42