Nova etapa en la recollida de residus a Gelida

Divendres, 5 de setembre de 2008 a les 00:00
El canvi suposarà una millora molt important en el servei de recollida d'escombraries.

El passat 26 d´agost, l´Ajuntament de Gelida va adjudicar el servei de recollida de residus domèstics del municipi a l´empresa CESPA, per un valor anual de 439.906´34 €, un cop es realitzin tots els serveis.

Aquesta nova etapa, que s´adjudica per 8 anys, farà que paulatinament els serveis de recollida selectiva i la gestió de la Deixalleria Municipal passin també a mans de la mateixa companyia, de manera que es pugui gestionar tot el servei de forma integral. D´entrada, des del passat dilluns 1 de setembre, l´empresa CESPA ja està recollint la fracció de rebuig, de forma diària. 

Les principals novetats del servei seran l´ampliació de les freqüències de recollida, que en el cas de les fraccions d´envasos, paper i cartró i vidre es doblaran, la implantació del servei de recollida de voluminosos un dia a la setmana i, sobretot, la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica, que es durà a terme en les properes setmanes, a través d´una important campanya d´informació que posarà a l´abast de gelidencs i gelidenques el material necessari per a poder seleccionar a casa seva la nova fracció orgànica.

La concessió dels serveis inclou també la instal·lació a Gelida de vuit blocs de contenidors soterrats. L´Ajuntament vol millorar així el servei i la imatge d´alguns punts del municipi, on la gran quantitat de contenidors que són necessaris per a recollir totes les fraccions de residus desapareixeran de la superfície.

Darrera actualització: 26.02.2015 | 00:00