Mesures vigents per la COVID-19

Divendres, 10 de de setembre de 2021 a les 00:00

Atesa la situació epidemiològica actual de Catalunya, el PROCICAT ha aprovat mesures per fer front al risc de brots de COVID-19, dirigides a  limitar els contactes socials fora de la bombolla de convivència, tant en àmbits públics com privats, i a evitar grans concentracions de persones, amb la limitació dels aforaments en les activitats que impliquen una interacció social elevada. Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya.

Vigència: a partir del divendres 10 de setembre de 2021

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.
 • La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre, i també cuidadores.
 • Es recomana limitar les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, a 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • No es permet consumir aliments i begudes a les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars, les activitats d’intervenció socioeducativa i les activitats del lleure educatiu permeses.
 • Es recomana limitar l’accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores (parcs, platges, etc.).

Informació relacionada

Ús de la mascareta

És obligatori l’ús de mascareta en alguns espais de concurrència pública, si són tancats o no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres (d’acord amb la normativa de Salut: Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny)

 Quan

 • A partir del 26 de juny de 2021, inclòs. Sempre i en tot moment, tot i que es mantinguin les distàncies de seguretat.

Qui

 • A partir dels 6 anys inclosos.

On

 • Espais tancats d’ús públic o obert al públic.
 • Espais a l’aire lliure on no es pugui mantenir una distància mínima d’1,5 metres entre persones.
 • Actes multitudinaris a l’aire lliure de peu i també asseguts si no es pot mantenir la distància mínima d’1,5 metres entre persones.
 • Transport públic aeri, marítim, ferroviari i viari, incloent-hi taxis i vehicles similars de fins a 9 places. És una excepció de l’obligació els vaixells a les cabines o en els espais exteriors si es pot mantenir la distància d’1,5 metres amb altres persones.
 • Es recomana com a mesura de precaució utilitzar la mascareta en espais privats, tant oberts com tancats, quan hi hagi reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l’aire lliure, especialment en aquells on per l’afluència de persones sigui difícil controlar que es manté en tot moment la distància física interpersonal.
 • La venda de mascaretes quirúrgiques no empaquetades individualment només es podrà fer a les farmàcies.

Excepcions

 • Malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta.
 • Situació de manca d'autonomia per treure's la mascareta.
 • Alteracions de conducta que facin inviable l’ús.
 • Exercici físic esportiu a l’aire lliure o altres activitats que facin incompatible l’ús.
 • Espais tancats d’ús públic on resideixin col·lectius (com residències de gent gran o de treballadors), si tenen cobertura de vacunació per la COVID-19 superior al 80% amb pauta completa i estigui acreditats per l’autoritat sanitària. Aquesta excepció no s’aplica als visitants externs ni als treballadors dels centres residencials de gent gran o persones amb discapacitat.
 • Als centres penitenciaris s’aplicaran les mesures de l’autoritat competent en cada cas.

On Espais tancats d’ús públic o obert al públic. Espais a l’aire lliure on no es pugui mantenir una distància mínima d’1,5 metres entre persones. Actes multitudinaris a l’aire lliure de peu i també asseguts si no es pot mantenir la distància mínima d’1,5 metres entre persones. Transport públic aeri, marítim, ferroviari i viari, incloent-hi taxis i vehicles similars de fins a 9 places. És una excepció de l’obligació els vaixells a les cabines o en els espais exteriors si es pot mantenir la distància d’1,5 metres amb altres persones. Es recomana com a mesura de precaució utilitzar la mascareta en espais privats, tant oberts com tancats, quan hi hagi reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l’aire lliure, especialment en aquells on per l’afluència de persones sigui difícil controlar que es manté en tot moment la distància física interpersonal. La venda de mascaretes quirúrgiques no empaquetades individualment només es podrà fer a les farmàcies. Excepcions Malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta. Situació de manca d'autonomia per treure's la mascareta. Alteracions de conducta que facin inviable l’ús. Exercici físic esportiu a l’aire lliure o altres activitats que facin incompatible l’ús. Espais tancats d’ús públic on resideixin col·lectius (com residències de gent gran o de treballadors), si tenen cobertura de vacunació per la COVID-19 superior al 80% amb pauta completa i estigui acreditats per l’autoritat sanitària. Aquesta excepció no s’aplica als visitants externs ni als treballadors dels centres residencials de gent gran o persones amb discapacitat. Als centres penitenciaris s’aplicaran les mesures de l’autoritat competent en cada cas.

Torna amunt AMUNT

Horaris de tancament

 • L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general.
 • En les activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, incloses la recollida a l’establiment i i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo l’horari màxim és fins a les 00.30 hores.
 • Per a competicions esportives fins a les 00.30 hores amb públic. Es permeten més enllà de les 00.30 h en el cas que sigui necessari pel seu caràcter singular sempre i quan sigui motivada per l’organització de l’activitat i validada pel Consell Català de l’Esport; en l’horari que excedeix les 00.30 h l’activitat s’ha de realitzar sense assistència de públic i sense servei de restauració 
 • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 • S’exceptuen d’aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial.
 • Les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical i les activitats populars i tradicionals també de caràcter musical, disposaran de 30 minuts addicionals sobre l'horari màxim de tancament establert en aquest apartat, per al desallotjament.

Torna amunt AMUNT

Activitat comercial

Comerç minorista i mercats no sedentaris

 • Es permet l’obertura d’establiments amb el límit del 70% de l’aforament(*).

Centres comercials, galeries o recintes comercials

 • Es permet l’obertura amb la limitació del 70% de l’aforament autoritzat (*).
 • 70 % de l’aforament permès a les zones comunes i de pas
 • Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments (annex corresponent de la resolució vigent).
 • Es permet l’ús de zones recreatives, infantils i àrees de descans dels centres comercials.
 • Als espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades (annex corresponent de la Resolució vigent).
 • Es permet l’obertura de locals de restauració ubicats a centres comercials amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Es permet l’obertura del equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.

(*) Aquestes mesures no s’apliquen als establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.

 

Horari de comerços i serveis: de 06.00 a 22.00 hores segons l’autorització habitual aquest limitació no afecta als serveis essencials.


Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal (perruqueries, centres d’estètica i similars), sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.


Es permeten els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

Informació relacionada

 

Activitats d'hostaleria i restauració

Es permet l’obertura de bars, restaurants i hotels amb les limitacions següents:

 • Horari de servei i consum en els establiments: de 06.00 a 00.30 hores ininterrompudament. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.
 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres.
 • Es manté a 10 el màxim de persones per taula a les terrasses i espais a l’aire lliure i 6 persones a l’interior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • La distància entre persones de diferents taules o agrupacions de taules és d’1,50 metres a les terrasses i de 2 metres a l’interior.
 • El tipus i mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.

A l'interior:

 • 50% de l’aforament i garantint la ventilació natural o amb altres sistemes

A les terrasses:

 • Sense limitació d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions dels espais tancats o interiors.
 • Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.
   

Els locals de restauració ubicats en centres comercials poden obrir amb les mateixes condicions que la restauració.

Informació relacionada

 

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

Concerts, cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars

 • ­Es manté l’aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada, el control d’accessos i aglomeracions i l’assignació prèvia de seients.
 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració, incloent-hi sales de concert, cafès concert, teatres concert i restaurants musicals
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
 • Es permeten les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals amb les mateixes condicions que la restauració.

Cultura popular i tradicional

 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:

- siguin estàtiques

- es facin en un espai perimetrat o en espais tancats

- s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.)

- els assistents estiguin asseguts.

 • Festes majors, revetlles i altres festes populars: permeses sempre que s’evitin aglomeracions i es compleixin les limitacions d’aforament de l’activitat i les condicions per al desenvolupament previstes al pla sectorial corresponent.

Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals

 • Es permet l'obertura amb el límit del 70% d’aforament. 
 • S'hi poden organitzar activitats culturals amb assistència de públic amb el límit d’aforament del 70%.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Obertura de parcs d’atraccions i fires d’atraccions amb un aforament limitat al 50% i amb restauració.
 • Es permet l'obertura d’activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats (chiquiparks, etc.) amb un aforament del 50% i s’autoritzen els serveis complementaris de bar i restauració.

Salons de jocs, casinos i sales de bingo

 • Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:

- limitació de l’aforament al 70% de l’autoritzat.

- nombre màxim de persones: 500 a l’interior i 1.000 a l’aire lliure o interior amb ventilació reforçada i control de flux i accessos (d’acord amb els annexos corresponents)

- es permeten els serveis complementaris de bar i de restauració

- disposició dels clients en grups de màxim 10 persones i amb la distància de 2 metres entre grups

- compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc

- horari d’obertura al públic fins a les 00.30 hores.

 

Activitats recreatives musicals (oci nocturn)

 • Els espais interiors no poden obrir al públic. Només poden obrir els locals i establiments que disposin de terrasses o espais a l’aire lliure. Aforament condicionat al compliment dels 2,5 m2 per persona sense superar l’aforament per llicència de l’espai.
 • S’ha d’establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s’ha de guardar durant un mes.
 • No es permet el ball a la pista amb mascareta.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions.
 • En la disposició dels clients, s’han de limitar els grups a un màxim de 10 persones, llevat que siguin convivents, i amb la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.
 • Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració a les terrasses i  espais a l’aire lliure, amb subjecció a les condicions previstes per a l’àmbit de la restauració.
 • L’horari de tancament a les 00.30 hores amb 30 minuts addicionals per al desallotjament.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, el compliment de les mesures de control d'aglomeracions (d’acord amb els annexos de la resolució).
 • La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures relatives a la distància interpersonal establertes en el corresponent pla sectorial.

 

Assemblees d’entitats

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial

 • Limitació de l’aforament al 70%.
 • Nombre màxim de 1.000 persones en espais interiors i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada i control d’aglomeracions (d’acord amb els annexos corresponents).

 

Activitat física i esportiva

Instal·lacions i equipaments esportius

Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses piscines, amb les següents condicions:

 • ­ Se suprimeix l’obligació de cita prèvia en equipaments interiors. Cal que hi hagi control d'accés i registre.
 • ­ Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • ­ Ús de vestuaris sempre que sigui necessari per als usuaris i amb caràcter preferent per als usuaris de piscines.
 • ­ Ús de mascareta.


Es permet el desenvolupament d'activitats grupals amb les condicions següents:

 • En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin ventilació reforçada (annex corresponent), s’estableix el límit de l'aforament al 70% i, excepte a les piscines, ús de mascareta.
 • ­En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no disposin de ventilació reforçada, s’aixeca la limitació de grups de 10 persones en activitats grupals i s'estableix una limitació de l'aforament del 50% de l'autoritzat i, excepte a les piscines, l’ús de mascareta.
 • En instal·lacions i equipaments en espais a l'aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l'aforament al 70% i sense necessitat de mascareta.

 

Es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.

No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, ni les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competicions professionals, estatals i internacionals.

Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.

Horari fins a les 00.30 hores.

 

Competicions

 • Es permeten totes les competicions federades.
 • Reforç del compliment de la distància de de seguretat d’1,5 m.
 • Es permet la presència de públic a les competicions esportives amb les següents condicions:


A l'aire lliure:

 • amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 4.000 persones.
 • amb aforament autoritzat a les 10.000 persones, es permet fins al 40% d'aquest aforament si:
  • es fan sectors independents de màxim 4.000 persones
  • es preveuen mesures de circulació i de control d’accés que evitin aglomeracions
  • Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors Es permet el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració
  • Ús de la mascareta en tot moment

En espais tancats:

 • amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones.
 • es permet un màxim de 3.000 persones, respectant el límit de l'aforament al 70%, sempre que es compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades que s’indiquen a l'annex corresponent i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions de l'annex corresponent. Cal una declaració responsable del titular de la instal·lació o equipament esportiu al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.
 • amb aforament autoritzat de més de 10.000 persones es permet fins al 30% d'aquest aforament si:
  • es fan sectors independents de màxim 4.000 persones
  • es preveuen mesures de circulació i de control d’accés que evitin aglomeracionse
  • es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració

 

 • Horari: fins a les 00.30 hores amb públic. Es permeten més enllà de les 00.30 hores en el cas que sigui necessari pel seu caràcter singular, sempre que siguin motivades per l’organització de l’activitat i validades pel Consell Català de l’Esport; en l’horari que excedeix les 00.30 hores l’activitat s’ha de realitzar sense assistència de públic i sense servei de restauració.
 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.

 

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa

 • Es mantenen les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions poden seguir sent presencials. En activitats teòriques presencials, es pot considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l'alumnat de cada universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i extremant les mesures de protecció.
 • Als equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat i es pot arribar fins al 70% de l’aforament autoritzat si es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i s’acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 • Altres activitats relacionades amb la formació viària: capacitació i reciclatge dels professionals que depenen del Servei Català de Trànsit; docència per obtenir llicències i permisos de conduir; cursos de sensibilització i reeducació viàries relacionats amb el permís per punts; formació, reciclatge i perfeccionament de conductors; cursos per al transport de persones i mercaderies (CAP) i cursos ADR, aplicant-hi les mesures de prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la presència d'alumnes als centres, tret dels casos en què la formació presencial sigui obligatòria.

Informació relacionada

 

Activitats laborals i professionals

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
 • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, s’han de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora és al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, l'ús de la mascareta no és obligatori, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

 

Fires comercials, convencions, congressos

 • Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o de 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial. Es permet càtering a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.

Es permet càtering a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.

 

Ús del transport públic i privat

Transport públic:

 • Ha de mantenir l’oferta al 100% encara que disminueixi la demanda. Només es pot reduir en horari nocturn. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00 i les 09.00 hores dels dies laborables.
 • L’ús de mascareta és obligatori.
 • Pel que fa als autocars, tant de línia regular com de servei discrecional, hi poden viatjar persones de diferents bombolles, i és obligatori l’ús de mascareta.

 

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
 • No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació també és aplicable a qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.
 • No es permet fumar a les àrees destinades al públic en esdeveniments o activitats multitudinàries (més de 1.000 persones) a l’aire lliure.
Darrera actualització: 10.09.2021 | 09:39