L'ajuntament de Gelida treballa per comprar Can Pàmies

Divendres, 30 de desembre de 2022

Des de l'inici del mandat, l'actual equip de govern treballava a trobar solucions per evitar el desenvolupament urbanístic dels terrenys que permet l'actual planejament urbanístic a Can Pàmies que comportaria la construcció de 28 pisos (4 edificis de 7 pisos cada un, sent de 4 plantes cada un) i 15 cases unifamiliars. Així, des que es van posar a la venda les finques de Can Torras i Can Pàmies, l’ajuntament de Gelida treballa per a poder adquirir la finca de Can Pàmies, que conté les cases Pàmies i Mir.

Per això, l’equip de govern ha tingut diverses reunions amb la propietat i hores d’ara s’espera que aquesta aporti els certificats registrals i cadastrals per tal de poder acabar la valoració de la finca i tota la documentació administrativa per a poder fer efectiu l’expedient d’adquisició directa. Fins ara, el que s’ha negociat és la compra de la finca de Can Pàmies, per un import de 700.000 euros condicionat a la corresponent valoració tècnica, descartant així la compra íntegre d’aquest espai. De fet, la compra íntegre suposava una inversió d’1,4 milions d’euros, xifra molt important per l’ajuntament si es té en compte que que Can Torras està catalogada i la finca que té incorporada no té drets per a fer-hi habitatges, per tant, qui la compri la conservarà com està.

Al tractar-se d’una compra pública, cal iniciar un procés administratiu i jurídic per a poder garantir i confirmar la celebració de la futura compravenda. És important tenir en compte que l'ajuntament, com a administració, està obligat a seguir tot un seguit de procediments per a poder executar amb totes les garanties la compra d'aquests espais. Per una banda, cal que la propietat pugui presentar un certificat actualitzat del registre de la Propietat en què acrediti que la finca figura a nom del venedor i les càrregues i gravàmens que li corresponen. Per altra banda, cal presentar la informació cadastral actualitzada de la finca. Dos documents que encara no es troben actualitzats.

En aquest context, el grup municipal socialista, va sol·licitar la celebració d’un ple extraordinari, celebrat el passat 27 de desembre, per aprovar l’inici de la gestió per a  l'adquisició de la finca de Can Pàmies i tots els terrenys del voltant. L'Acord de ple, posa de manifest la voluntat de fer la compra per un valor de 700.000 €, justament la xifra ja acordada entre la propietat i el govern municipal, i que resta condicionada a la valoració pública corresponent.

Un cop garantida la compra dels espais es podrà iniciar el procés tècnic i administratiu per a la modificació del Pla de Millora Urbana en el sector de Can Pàmies, desclassificant el sol residencial que hi havia previst que permetia la construcció de 43 vivendes, segons el Pla de Millora Urbana que havia presentat la propietat en l’anterior mandat.

El punt portat a ple va rebre el suport majoritari dels grups municipals, amb el vot a favor del PSC, d'ERC, Primàries Catalunya - Gelida per la República, Gelida en Comú i l’únic vot en contra de la CUP.

Darrera actualització: 30.12.2022 | 10:27