Inici d’obres d’una minirotonda a la travessera urbana de la BV-2249

Dimecres, 16 de de juny de 2021 a les 00:00

La Diputació de Barcelona inicia aviat les obres de construcció d’una minirotonda a la intersecció de la cruïlla entre la travessera de la carretera BV-2249 i l’Avinguda de Catalunya, a Gelida. L’objectiu del projecte és millorar la seguretat viària, l’accessibilitat i la mobilitat en general en aquest punt de xarxa bàsica del municipi.

L’actuació, que té un pressupost d’adjudicació de 155.557 euros i un termini i d’execució de tres mesos, inclou la construcció d’una minirtonda de 20 metres de diàmetres exterior que permeti tots els moviments entre l’Avinguda de Catalunya i la travessera de la BV-2249, i millorar la mobilitat dels vehicles pesants al voltant de la nova rotonda. L’obra també inclou l’ampliació d’un metre la calçada de la carretera per facilitar el gir dels vehicles més llargs, i també la modificació de la rasant de la carretera amb una lleugera reducció del pendent fins al 7% abans de l’entrada dels vehicles a la rotonda.

Aquesta actuació comportarà reordenar els passos de vianants existents així com executar millores de drenatge, arbrat, desviament de serveis afectats així com millores en l’enllumenat i en la senyalització horitzontal i vertical.

Durant les obres, en les diferents fases de l’obra es regularà el trànsit amb desviaments i pas alternatiu de vehicles mitjançant personal i semàfor provisional d’obres.

Situació prèvia
La carretera BV-2249 connecta la carretera C-243b amb la AP-7 a través del nucli urbà de Gelida. En el seu tram urbà (PK 0+390) existeix una intersecció amb l’avinguda Catalunya que forma part de la xarxa bàsica del municipi. Es tracta d’una cruïlla en Y on la travessera presenta un revolt força tancat i un pendent longitudinal pronunciat. Actualment, malgrat no la visibilitat és reduïda hi són permesos tots els moviments possibles i els vehicles pesants que circulen en sentit Sant Llorenç d'Hortons envaeixen el sentit contrari amb l'escombrada.

Objectius de l’actuació
L’objecte del projecte és millorar la seguretat viària, l’accessibilitat i la mobilitat en general pel conjunt dels usuaris mitjançant l’ordenació de la cruïlla amb l’execució d’una mini-rotonda de 20 metres de diàmetre exterior i un illot central trepitjable de 6 metres.

Actuació
El projecte contempla les següents actuacions:

  1. Construcció d’una mini-rotonda de 20 m de diàmetre exterior que permeti tots els moviments entre l’avinguda Catalunya i la travessera BV-2249. Per tal de millorar la mobilitat dels vehicles pesants al voltant de la nova rotonda, tant les illetes deflectores com l’illot central es preveuen trepitjables i sense senyalització vertical.
  2. Ampliació de la calçada de la carretera (1,00 m). Per tal de facilitar el gir dels vehicles més llargs, es dotarà el revolt existent amb un sobreample.
  3. Modificació de la rasant de la carretera. Es preveu una lleugera reducció del pendent fins el 7% abans de l’entrada dels vehicles a la rotonda, facilitant així la reducció de la velocitat abans de la seva incorporació. Per dur a terme aquestes actuacions caldrà realitzar reordenar els passos de vianants i executar millores en el drenatge, arbrat, desviaments de serveis afectats, millores en l’enllumenat i en la senyalització vertical i horitzontal.

Darrera actualització: 16.06.2021 | 11:37