El Ple de Gelida aprova les ordenances fiscals pel 2023

Divendres, 11 de novembre de 2022 a les 00:00
  • Les ordenances aproven l’actualització de les taxes i preus públics, destacant la incorporació de la bonificació de l'IBI per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
  • En el mateix ple també es va aprovar la renúncia a la seva condició de regidor de Santi Gracian.

El passat dimarts, 8 de novembre, es va celebrar ple a l'Ajuntament de Gelida on es va portar a aprovació les modificacions per a les ordenances fiscals de l'any 2023. En comparació amb les ordenances actuals, les taxes i preus per al pròxim any es mantenen pràcticament invariables, però sí que s'apliquen millores i canvis en els redactats.

La més destacada gira entorn de la bonificació per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, tant en habitatges com en comerços, que ara es podrà aplicar també a l'IBI. En aquest sentit, les persones titulars de les instal·lacions fotovoltaiques podran bonificar el 25% de l'IBI dels primers 3 anys, un aquest canvi que fomenta la transició energètica al poble i ajudar a tots els veïns i veïnes. Aprovat pels vots favorables d'ERC, Gelida per la República i CUP, amb l'abstenció dels regidors del PSC.

En paral·lel a les ordenances fiscals, també es va aprovar una modificació de les bases reguladores de l'IBI per a famílies nombroses, ampliant les bonificacions per a unitats familiars amb ingressos bruts anuals de fins a 30.000 euros.

Altres modificacions és l'augment fins a un 30% del descompte de la taxa de residus en el cas dels habitatges que acreditin l'ús de la deixalleria municipal 12 cops l'any. I una bonificació addicional d'un 20% sobre la taxa de residus per a habitatges que acreditin la realització d'autocompostatge de la matèria orgànica. Aquesta proposta va tenir el suport d'ERC, Gelida per la República i CUP, amb el vot en contra dels regidors del PSC.

En matèria social, es va modificar, amb el vot favorable de tots els partits, el reglament de les concessions d'ajuts a unitats familiars per l'assistència a les llars d'infants de Gelida per ajustar-ho als barems actuals que es marquen des de serveis socials.

Al ple també es va aprovar per unanimitat una nova ordenança que regula una taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública, els bancs que tinguin aquests caixers poden arribar a pagar imports entre 450 i 550 euros anuals segons el tipus de via que ocupin.

Altres canvis significatius que es van aprovar, va ser l'adequació a modificació de l'Ordenança General de Gestió, per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, modificació de l'Ordenança de l'IAE i es va actualitzar les taxes per l'ocupació de terrenys d'ús públic.

Lligat a la transició energètica, s'intentava reformular la redacció i criteris sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica afavorint etiquetes Zero, Eco, C i D. En aquest sentit la moció no es va aprovar pel vots negatius del PSC i la CUP.

El ple també va aprovar la ratificació del Decret d'Alcaldia 519/2022 de 24 d'octubre d'adhesió al codi ètic de la Generalitat de Catalunya que regula els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat.

Un altre dels punts destacats d'aquest ple va ser l'aprovació d'una modificació de crèdit per valor de 102.495,44 euros i la transferència de crèdit entre diferents àrees de treball per a la dinamització del Casal de la Gent Gran, les millores al mur del castell o la instal·lació d'un punt de càrrega entre altres inversions i es financen a partir del romanent per a despeses generals i el reajustament de les amortitzacions de préstecs. Una proposta recolzada per tots els membres del consistori a excepció de la CUP.

Finalment, també es va portar l'acord d'acceptació de la renúncia a la seva condició de regidor de Santi Gracian Sitjà. El fins ara regidor de Serveis, Governació, Mobilitat, Promoció econòmica, Indústria, Comerç i quart tinent d'alcaldessa del consistori va donar compte de la seva renúncia per motius personals. El ja exregidor es va mostrar agraït al seu grup municipal i a l'equip de govern per la confiança dipositada en ell, així com a tots els membres del consistori, als treballadors municipals amb qui ha treballat durant aquests temps, i a la ciutadania. En el mateix acord, es va donar coneixement que la nova regidora d'Esquerra Republicana de Gelida a l'Ajuntament serà Matilde Pinto.

Podeu visualitzar la sessió al complet al canal de Youtube de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 11.11.2022 | 13:41