Actualització selecció de persones candidates per al programa Primera Experiència Professional en les administracions públiques

Dijous, 2 de març de 2023

L’Ajuntament de la Gelida a través del Servei Local d’ocupació participa en la convocatòria del «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques» per millorar l'ocupabilitat de les persones joves.

Actualització 02/03/2023: Llistat d'admesos i exclosos definitiu del Programa Primera Experiència: podeu trobeu la informació a Admesos i exclosos definitiu del Programa Primera Experiència

__________________________________________________________________________________________________________

El règim del contracte de treball serà el següent:

Els contractes han de ser en modalitat de contractes en pràctiques. La durada ha de ser de 12 mesos.

Per a realitzar tasques de: Tècnic/-a Medi Ambient, Auxiliar de digitalització documental, Dinamització Casal de la gent gran i Dinamització Casal de joves

Termini presentació sol·licituds: Del 09/02/2023 al 19/02/2023 fins a les 14.00 h (ambdós inclosos)

A més, S'amplia l'oferta a un Tècnic/-a Administrador/a de sistemes.

Aquest darrer haurà de presentar les sol·licituds en el següent termini: Del 16/02/2023 al 27/02/2023 fins a les 14.00 h (ambdós inclosos)

Els requisits generals de les persones destinatàries són:
a) Hauran de ser persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
b) Joves més grans de 16 i menors de 30 anys.
c) Hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques. (El contracte de treball per a l’obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis).
d) No hagin tingut contractació laboral anterior en l’administració pública.

Aquests requisits s'hauran de complir el dia anterior a l'inici del contracte.

Documentació aportar:

  • Sol·licitud de participació mitjançant instància genèrica
  • DNI o NIE
  • Document DONO com a persona demandant d’ocupació.
  • Currículum vitae.
  • Documentació acreditativa de la titulació necessària per al lloc de feina que s’opti i certificats de la formació complementària realitzada, així com del nivell de català.
  • Certificat de vida laboral ( en cas de tenir experiència laboral)

Canals de tramitació:

  • Telemàticament: TRAMITACIÓ -Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar els documents a aportar
  • .Presencialment: Demanar Cita prèvia a l'OAC de l'Ajuntament de Gelida.

 

Trobaràs tota la informació i bases a BASES PRIMERA EXPERIÈNCIA

 

 

Darrera actualització: 17.03.2023 | 13:49