Actualització: Procés selectiu per la provisió d'una borsa de reserva d'agents de la Policia Local

Dimecres, 20 de juliol de 2022 a les 00:00

S'han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'una borsa d'agents de la Policia Local al municipi de Gelida.

Actualització 20/07/2022: Acta 3. Resultat proves psicotècniques de la borsa de treball d'agents de la policia local

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 30/06/2022: Acta 2 del tribunal qualificador de les proves selectives per la borsa d'agent de policia local

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 30/06/2022:  Acta 1 del tribunal qualificador de les proves selectives per la borsa d'agent de policia local

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 09/05/2022:  Llistat provisional d'admesos i exclosos per a la borsa d'agents de la policia

Noves bases a: Llistat provisional d'admesos i exclosos per a la borsa d'agents de la policia

El termini: Finalitza el 20 de maig de 2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 09/03/2022:  Modificació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball d'agents de la policia local i amplicació del termini-

Noves bases a: Modificació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball d'agents de la policia local

Nou termini: Finalitza el 6 d'abril de 2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 gener de 2022, amb la unanimitat dels seus membres, es van aprovar les bases reguladores del procés selectiu d’una borsa de treball d’agents de la policia local, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament de Gelida mitjançant concurs oposició lliure

Consulta les bases a Borsa Policia

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies habils, a comptar del següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, fins al 02 de març de 2022.

Darrera actualització: 20.07.2022 | 12:35