Actualització 11/05/2023: Convocatòria places de monitors/es activitats Estiuviu 2023

Dijous, 11 de maig de 2023 a les 00:00

Oberta la convocatòria per a la contractació del personal laboral temporal que ha de dur a terme les tasques de monitoratge de les activitats d'estiu que organitza el Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Gelida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentem les bases i inici de la convocatòria per a la creació d'una borsa de monitors/es i ajudants de monitors per a les activitats d'estiu organitzades pel Patronat Municipal d'Esports de Gelida.

El Patronat Municipal d’Esports de Gelida promou cada any la realització d’activitats esportives i de lleure i mitjançant aquest programa es pretén fomentar la selecció de diverses persones del municipi, en situació d’atur i integrades en un col·lectiu, el de joves, amb especials dificultats d’inserció laboral.

  • Lloc de treball: monitors de lleure, monitors esportius i dinamitzadors.
  • Grup Titulació: AP-7
  • Llocs de treball: Instal·lacions esportives municipals de Gelida
  • Règim jurídic: Laboral temporal. La selecció del personal per a la constitució de borsa es durà a terme mitjançant concurs-oposició, de conformitat amb els barems que fixen aquestes bases.

Aquells aspirants que hagin assolit la millor puntuació accediran a la categoria de monitor i dinamitzador, seguint l’ordre de puntuació obtingut i segons el qual han quedat classificats a la borsa, sempre que reuneixin els requisits mínims de titulació requerits a l'efecte per ocupar cada una de les categories.

Les places oferides són:

  • Un nombre de places de monitors/es de lleure, monitors/es esportius i dinamitzadors/es que vindrà determinat pel nombre d’inscrits a l’Estiu Viu i les necessitats del servei.

El termini per presentar les sol·licituds és fins al 3 d'abril.

Consulta les bases a l'e-tauler: enllaç

La presentació de la documentació cal fer-la per INSTÀNCIA GENÈRICA

Darrera actualització: 16.05.2023 | 09:01