Ple Ordinari 29 de novembre de 2022

Dimarts, 29 de novembre de 2022 de 20.00 h a 22.00 h

El proper dimarts 29 de novembre, a les 20h, hi haurà ple ordinari i telemàtic a l'Ajuntament de Gelida.

A) Part resolutiva

Lectura i aprovació de l’acta 7/2022 de 27 de setembre de 2022
2. Correcció de error material de l'acta de la sessió del Ple de la Corporació de 27 de juliol de 2022
3. Presa de possessió com a regidora de la corporació de la senyora Matilde Pinto Lucas
4. Aprovació de la modificació de crèdit 13/2022
5. Aprovació de l'increment retributiu de l'1'5% del personal al servei de la Corporació
6. Dació de compte del període mig de pagament segons Reial Decret 635/2014
7. Aprovació del compte general de la Corporació corresponent a l'exercici 2021
8. Aprovació de la xifra del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2022
9. Obertura convocatòria pel nomenament de jutge/ssa de pau substitut/a del municipi de Gelida
10. Aprovació del pla local de joventut 2022-2026
11. Moció de l'equip de govern amb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones
12. Moció de l'ERC i Gelida per la República per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal
13. Moció del grup municipal de la CUP Gelida de rebuig a la violència masclista
14. Moció del grup municipal de la CUP per ajornar l'aprovació inicial per a la modificació del POUM de Gelida en l'àmbit de l'Agroparc fins al proper Ple Ordinari del mes de gener
15. Moció del grup municipal de la CUP de NO A LA MAT Alt Penedès
16. Dació de compte dels decrets d'alcaldia aprovats des del darrer Ple
17. Informacions d’Alcaldia
18. Precs i preguntes

El podràs seguir en directe per Ràdio Gelida (107.6 FM) o www.radiogelida.cat, Gelida TV i al Canal Youtube de l'Ajuntament de Gelida.

Adreça:

Sala de plens municipals

Darrera actualització: 28.11.2022 | 09:31