Renovació de DNI

La renovació del DNI es pot fer a les oficines municipals, ja que aproximadament un cop al mes ve una unitat ambulant.

La documentació específica per a cada cas és la següent:
Primera expedició:

 • Certificat literal de naixement (vigència 3 mesos).
 • Dues fotografies.
 • Els menors d’edat han d’anar sempre acompanyats del pare, de la mare o del/de la tutor/a.

Renovació:

 • El DNI caducat.
 • Dues fotografies.

Canvi de domicili:

 • El DNI.
 • Declaració jurada (model subministrat).
 • Dues fotografies.

DNI perdut:

 • Tres fotografies.

DNI robat:

 • Fotocòpia de la denúncia de robatori (si es té).
 • Tres fotografies.

Variació del nom o dels cognoms:

 • El DNI.
 • Una fotocòpia del document del Registre Civil (partida de naixement o llibre de família).
 • Dues fotografies.

El preu és de 12 € per a renovació per pèrdua. Les tarifes es modifiquen cada any.

Es pot recollir el nou DNI al mateix taulell de recepció de l’Ajuntament. Per recollir-lo, cal presentar el resguard.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Adreça:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC.

Darrera actualització: 26.09.2019 | 18:09