PREMIS TREC 2023

Els premis TREC volen incentivar i donar a conèixer els millors treballs de recerca de batxillerat. Aquest certamen vol incidir en diferents aspectes com fomentar la investigació local entre els més joves i reconèixer l'esforç que fan les i els estudiants procurant també reforçar els vincles amb les institucions i els Centres d'Ensenyament Secundari.

CATEGORIES I PREMIS

És requisit indispensable en les dues categories dels Premis TREC haver presentat el treball de recerca durant el curs acadèmic 2022-2023. Els treballs han d'estar seleccionats prèviament pel centre de secundària on l'estudiant està matriculat, essent la nota de tall un 9. L'estudiant haurà d'indicar la categoria o les categories a les quals participa.

  • Categoria Trec Gelida. Aquesta categoria està dotada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Gelida. Hi poden participar tots els treballs que tractin sobre Gelida i per extensió el seu entorn. Està dirigit a alumnes de segon de batxillerat que hagin presentat el seu treball de recerca en qualsevol centre educatiu de Catalunya. S'estableix un únic premi de 400 euros.
  • Categoria Premi AMPA Institut Gelida. Aquesta categoria compta amb la dotació de l'AMPA de l'Institut Gelida. Està dirigit exclusivament a alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Gelida. Hi poden participar treballs en qualsevol àmbit. S'estableixen dos premis. Un premi dotat amb 300 euros (1r premi) i un altre amb 200 euros (2n premi).

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Les persones interessades podran presentar els seus treballs emplenant el formulari següent. En aquest formulari caldrà introduir les dades personals del/la participant, les del tutor/a que ha dirigit el treball i les del centre educatiu al qual pertany. En el mateix formularis es demanarà que es pengi el treball en format PDF. També hi haurà un espai perquè les persones interessades puguin afegir altres materials complementaris que formin part del projecte.

El termini de presentació de propostes és el dia DIUMENGE 26 de febrer de 2023.

En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

• L’enfocament del tema i la correspondència entre els plantejaments inicials els objectius i les conclusions.

• La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure’n dades.

• La capacitat de síntesi i de valoració crítica.

• La creativitat i l’originalitat del treball.

• L’estructura, la presentació i l’ús adequat de la llengua.

Tanca Formulari

Premis TREC

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

Les dades que vostè ens proporciona en aquest formulari passaran a formar part dels respectius fitxers automatitzats, el responsable dels quals és l'Ajuntament de Gelida. Vostè pot exercir els drets que la Llei li reconeix davant de l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Gelida. L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà exercir mitjançant petició enviada a l'adreça, o presentada per escrit a les oficines del CIC, Jaume Via, 17, de Gelida.

DRETS D'IMATGE: Així mateix i pel present, consenteixo expressament i autoritzo a l'Ajuntament de Gelida a què utilitzi les dades i imatges que siguin estrictament necessàries per a usos relacionats amb l'activitat de la institució.


Darrera actualització: 13.02.2023 | 12:59
Darrera actualització: 13.02.2023 | 12:59