Història

Els primers testimonis humans a Gelida daten de l’època megalítica i ibèrica. També s’han descobert restes d’hàbitat pertanyents a l’època romana.

A partir del s. X es comencen a trobar notícies escrites sobre Gelida. Els nuclis urbans més antics cal situar-los a l’entorn del Castell i de la capella romànica de Sant Miquel, en el mateix lloc on s’aixeca l’actual parròquia.
Al s. XIII, les parròquies de Gelida, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Joan Samora formaven un únic Municipi o Universitat, i així es mantindrien fins entrat el s. XIX.

Durant els s. XIV al XVI, algunes famílies gelidenques edificaren o engrandiren les seves masies a canvi de treballs, favors i vendes.

A l’entrar el s. XVIII l’economia gelidenca es basava en l’agricultura, l’explotació del bosc, el cànem, alguna fàbrica d’aiguardent i pous de glaç.

Més tard s’hi afegí la fabricació de paper a la riba de l’Anoia. El 1783 fou construït el Molí Vell, seu des del 1825 de l’acreditada marca Guarro. Posteriorment es bastí el Molí Nou, que amb el temps seria seu de la paperera La Gelidense. Ambdós donarien feina a molta gent i esdevindrien el pilar econòmic més important.

La industrialització i l’arribada del tren -1865- obriren nous camins i van ser la causa del notable creixement que assolí la vila especialment durant la segona meitat del s. XIX.

A finals del segle passat es construeixen els edificis més emblemàtics que donen caràcter a la vila-Església, Centre Recreatiu i Cultural, Ajuntament, Les Monges, Can Valls, etc...

El 1909 ja es podia circular pe al carretera Martorell - Vilafranca. L’interès per l’estiueig dóna embranzida a una arquitectura específica que arribarà als nostres dies recollint una àmplia diversitat d’estils. També son temps d’una intensa activitat associativa i cultural de la que en són bona mostra els Lluïsos, El Cafè, el Saló d’espectacles i el Casal Gelidenc.

Després del trasbals de la guerra civil -1936/39- lentament es redreça l’economia, s’instal·len algunes petites indústries, es revifa l’ambient cultural i es construeixen noves cases i torre.

A l’actualitat, la població s’ha dotat de diversos polígons industrials, que juntament amb la producció paperera, alguns petits tallers, el comerç, els serveis i la construcció, conformen l’activitat econòmica gelidenca. En el terme municipal es destinen un nombre important d’hectàrees al conreu de la vinya de la Denominació d’Origen Penedès.

Darrera actualització: 10.02.2015 | 12:16
Darrera actualització: 10.02.2015 | 12:16