Tributs delegats a l'ORGT (Diputació Barcelona): Petició de serveis funeraris o assignació d'espais al cementiri municipal.

Petició de la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són l’assignació d’espais per a enterraments; la concessió de nínxols o columbaris; la col·locació de làpides, reixes i guarniments; la conservació d’espais destinats al descans dels difunts, entre d’altres.

Més informació a la web de l’ORGT (http://orgt.diba.cat) i a l’ordenança Taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter social.

Es pot demanar: Durant tot l'any.

Depèn del servei sol·licitat. Consultar la llista a la ordenança.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Adreça:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC.

Darrera actualització: 13.03.2015 | 13:16