Modificació Projecte compensació Urb. Safari

Dijous, 20 de juliol de 2017 a les 21:00

El Projecte de reparcel·lació té per objecte repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística, regularitzar les finques per a adaptar la seva configuració a les exigències del planejament, situar en zones aptes per a l’edificació l’aprofitament establert pel planejament urbanístic.

Darrera actualització: 02.08.2017 | 11:34