Sol·licitud d'accés i consulta de documentació de l'Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal de Gelida s’encarrega de gestionar, conservar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament de Gelida. L’Arxiu també gestiona, conserva, organitza i difon els fons documentals que algunes persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir a la conservació i difusió d’aquests documents.
La documentació dipositada a l’Arxiu està a disposició de tots els ciutadans.
L’accés als documents es fa garantint el respecte a les dades que afecten la intimitat de les persones.

Accés i consulta de documentació
Per poder consultar la documentació de l’arxiu municipal, cal:
- Emplenar una sol·licitud a l’OAC, on constin les dades de qui fa la consulta i els documents que vol consultar i/o una breu descripció del tema d’interès. (Des d’aquí pots descarregar la sol·licitud: Sol·licitud per consultar documents de l’Arxiu Municipal )
- Des de l’arxiu, es contacta amb l’interessat per informar-lo que ja pot passar per les dependències de l’Ajuntament a consultar la documentació.
- Si la documentació consultada és per algun treball en concret, al finalitzar-lo s’agrairà que se’n lliuri una còpia a l’arxiu per tal que futurs investigadors no hagin de realitzar la mateixa feina, així com per enriquir el fons de l’Arxiu Municipal.
- Tota activitat de recerca ha de respectar el dret a la privacitat de les dades personals.
- Si es reprodueix digitalment algun document, caldrà deixar-ne una còpia a l’arxiu.

Es pot sol·licitar: Durant tot l'any.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Més informació: http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-gelida

Adreça:

Presencialment: A les Oficines d'Atenció al Ciutada, OAC. A l'Ajuntament de Gelida.

Darrera actualització: 18.01.2016 | 17:03