Contactar

Formulari de contacte

Avís legal

"

Les dades que vost\u00e8 ens proporciona en aquest formulari passaran a formar part dels respectius fitxers automatitzats, el responsable dels quals \u00e9s l'Ajuntament de Gelida. Vost\u00e8 pot exercir els drets que la Llei li reconeix davant de l'oficina d'atenci\u00f3 al ciutad\u00e0 de l'Ajuntament de Gelida. L\u2019exercici dels drets d\u2019acc\u00e9s, cancel\u2022laci\u00f3, rectificaci\u00f3 i oposici\u00f3 es podr\u00e0 exercir mitjan\u00e7ant petici\u00f3 enviada a l\u2019adre\u00e7a, o presentada per escrit davant de l\u2019oficina d\u2019atenci\u00f3 al ciutad\u00e0 de l\u2019Ajuntament de Gelida.<\/p>\n\n

\u00a0<\/p>\n\n

NOTA<\/strong>: El contingut de les informacions que es facin arribar per via whatsapp, en cap cas tenen la consideraci\u00f3 de notificaci\u00f3 als efectes del que disposa la Llei 39\/2015, d\u20191 d\u2019octubre , de Procediment Administratiu Com\u00fa de les Administracions P\u00fabliques, ni tindran m\u00e9s efic\u00e0cia que la informativa.<\/p>\n"

Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51
Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51