Taller per les Entitats. Captació de Fons: Noves fonts de Finançament

Dissabte, 20 de gener de 2018 (De 09.00 h a 13.00 h)

Objectiu del curs:  Millorar el coneixement i formació dels alumnes en l’àmbit del fundraising en el sector no lucratiu.

Continguts:
1. Context
• Context Socio-econòmic i Context econòmic en el Tercer Sector
• Elements clau per a la captació de recursos.
• Captació: tendències del sector no lucratiu.
• Guanyar la confiança dels col•laboradors
 2. Possibilitats de captació
• Fons privats:L'augment del volum de donacions.
• El màrqueting directe
• Les visites domiciliàries.
• Face to face.
• Telemarketing, telemaratones, loteries i rifes.
• Herències i llegats.
• Organització d'esdeveniments, venda de productes de consum.
• Fidelització dels col•laboradors actuals.
• Accions amb grans donants.
• Actualització de les quotes dels socis.
• Campanyes de publicitat.
• La col•laboració de les persones famoses.
• La col•laboració de les empreses.
• Finançament a través de fundacions privades
• Finançament públic.
• Recomanacions i criteris d'actuació per a la relació amb les AAPP
• Identificació d'interlocutors. Creació i manteniment de BD.
• Formes bàsiques de col•laboració amb les AAPP
• Les convocatòries: tipologies, publicitat i difusió, requisits.
• Redacció d'un projecte: de la idea al paper.
• L'assignació de l'IRPF.
 3. Noves tecnologies i captació de fons.
 

Adreça:

Espai Jove, CIC (Centre d'Iniciatives Culturals)

Darrera actualització: 10.01.2018 | 09:47